www.takeapen.org 05/12/2023 20:47:09
  _search_danish
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_danish
Click to print this page_print_page_danish

Israel har brug for alle venligtsindedes politiske støtte

Ole Groth-Andersen,  24.7.2006

 

Der er en del som påstår, at Israel er gået over gevind som følge af drabet på, som det så forkasteligt udtrykkes "bare to soldater samt bortførelsen af bare 2 andre". Det er en påstand som er mere end urimelig. Siden Israel trak sig ud af det sydlige Libanon for 6 år siden - efter forudgående underhåndsaftale med Libanon (Ægypten og Jordan var begge informerede og indforståede) om, at Hizbollah ikke måtte overtage områderne. Denne aftale blev senere udmøntet i form af en FN resolution - har der været næsten daglige raketangreb, daglige snigskytteangreb.  Der har reelt fundet en militær opbygning sted med 13.000 raketter af forskellige størrelser alene med henblik på den endelige konfrontation. 

 

Siden Israel trak sig ud af Gaza efter aftale med det palæstinensiske hjemmestyre og efter konsultationer igen med såvel Jordan som Ægypten, var det en klar aftale, at Hamas ikke måtte overtage og at selvstyret skulle kontrollere de væbnede Hamas styrker, har der været daglige angreb over grænsen og daglige forsøg på passage af Hamas, Jihad og  Al Aqsa militser samt af næsten daglige til ugentlige forsøg på at bringe selvmordsbombere fra samme grupper ind i Israel. Det kulminerede med et militært Hamas angreb igennem en halv kilometer lang gravet tunnel, hvor flere soldater og en civil blev dræbt samt med bortførelsen af en anden israelsk soldat. 

 

Det vil i begge tilfælde sige, at Israel ikke kan stole på aftaler indgået med de siddende regeringer som tæller medlemmer fra terror organisationerne Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza. Hvad skal Israel så gøre? 

 

Arabernes (i dag med undtagelse af Jordan og Ægypten og et par andre arabiske nationer som stiltiende accepterer Israels eksistens) bedste bud på en fred er fortsat Israels udslettelse. Heriblandt  fra den snart atomare stat Irans øverste ledelse med Holocaust benægteren Irans premierminister I spidsen. Er der en af kritikerne af Israel, som kan komme med et kvalificeret forslag til, hvordan Israel kan stole på aftaler med disse rabiate arabere og ikke har andet valg end at slå igen rent militært? 

 

Jeg må opfordre alle Israel venlige om i skrift og tale at gøre opmærksom på de problemer Israel står overfor. Og få forkastet alle disse sædvanlige løgne om, at det hele drejer sig om Israels besættelse. Besættelse af hvad? Israel forlod  Libanon og gav palæstinenserne en unik chance for at bevise, at de er modne til et selvstyre med henblik på en selvstændig stat I fred og side om side med Israel og med adgang til det israelske arbejdsmarked. 

 

Jeg vil godt gøre alle opmærksom på, at aftalerne med Ægypten og Jordan er blevet holdt af begge disse lande såvel - naturligvis - som af Israel. Og hvad har resultatet været? Fred på begge fronter. 

 

Hvorfor vil Libanon ikke være med og hvorfor vil palæstinenserne ikke gøre et forsøg? 

 

24.7.2006Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO