www.takeapen.org 09/12/2019 18:00:14
  _search_NORW
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_NORW
Click to print this page_print_page_NORW

Terrorisme er først og fremst en forbrytelse

Leserinnlegg
- fra Edvard Dæhlin,  

Til Aftenposten

Redaksjonen 

                                                                                                                             August 13, 2005

 

Terror. Kåre Willoch (1.8.) og psykiateren Fekjær (6.8.) bidrar lite ut over den snillistiske forklaring av terrorismen, og at det sionistiske spøkelse (Israel) går over verden.

 
Fekjær viser til statsviteren Pappes data om selvmordsangrep siden 1980: Halvparten av tilfellene (460) har ikke-religiøs bakgrunn. Men en forbryter kan jo oppgi så mange grunner for sin misgjerning. Israel og USA har visstnok skylden for terrorismen. Og Willoch har glemt at USA var Norges beste venn.

 
Willoch misbruker minnet om Anne Frank. Han siterer et skrift fra Anne Frank-stiftelsen. Her «slås det fast» at muslimene opprinnelig var mer tolerante overfor jødene enn de kristne. Og: «Men etter at de første sionistene kom til Palestina mot slutten av 1800-tallet, forandret dette seg. Jødiske samfunn i araberverdenen ble nå sett på som representanter for den sionistiske angriperen.» La spørsmålet om muslimenes toleranse overfor europeere, jøder og andre minoriteter ligge. Men har de få tusen forhutlede russiske jøder, som dro til Palestina på 1800-tallet for å komme unna tsarens forfølgelser, skylden for terroren?  

  

(Note: Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge, har i mange år  drevet med en intens Israel-kritikk. Det er interessant at  Aftenpostens avskjedsintervju 14.8.05 med Israels ambassadør, som nå går til en ny stilling, inneholder kritikk av Willoch. Ambassadøren uttaler at Willoch, som en "elder statesman", burde være mer forsiktig. Han gikk i spissen for en anti-israelsk demonstrasjon på selve "Krystallnatten"  9.11.03. Willoch har fått kritikk, bl.a. for nevnte demonstrasjon. Selv om han avgjort ikke er anti-semitt, betrakter mange hans virksomhet som destruktiv.) 

 

Med hilsen,

 

Edvard Dæhlin

 

statsviter,

OsloCopyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO