www.takeapen.org 11/12/2019 10:49:34
  _search_NORW
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_NORW
Click to print this page_print_page_NORW

Stopp hetsen mot Stobritannia og USA og bekjemp terrorismen i stedet !

Fra Edvard Dæhlin, i  Dagsavisen, venstresidas avis i Norge

 

Til Dagsavisen,

Redaksjonen,     

                        

Kritikken av USA og Storbritannia ser ikke ut til å avta, selv etter London-terroren. Det er heller ikke lett å få øye på noen solidaritet med  våre danske naboer, etter at de er blinket ut som terrormål. 

Blairs og Bush's kritikere ute og hjemme framholder daglig hvor mislykket Irak-aksjonen ble. Slik er kritikerne kommet i skade for  å sanke ved til  terroristenes bål. For Vestens splittelse kan spore terroristene til handling. Det syke ved terroristenes mål må ikke hindre oss i å se deres middel-mål-tankegang. Terroristene ønsker å svekke  USA og Storbritannia ut fra  forstenede forestillinger  om en strid mellom islam, kristendom og nyere jødedeom, les: det sionistiske spøkelse. Kritikerne har ikke tenkt over følgene av en total, rask tilbaketrekking i Irak:  En omfattende borgerkrig, og et lovløst landområde som  Saddam's "fedayeen" kan operere fra i sin terror mot Vest-Europa, Russland, Israel og andre jødiske mål, og USA og amerikanere verden over.

  

De utålelige tapstallene for sivile irakere vil heller ikke gå ned. Kritikernes lengsel tilbake til  tiden da Saddam og hans klan styrte, er underlig. Saddam var en "løs kanon", og støttet   terror utenlands. Han ønsket å massakrere Israels jødiske befolkning med russiske Scud- raketter, til Arafats bifall. USA ødela Scudrakett-rampene i den første Golf-krigen, men måtte bruke en tredjedel av hele luftoffensiven til dette. Israel måtte betale USA. Syrias diktator støtter terror, men er nå svekket, bl.a. pga. USAs nærvær.  

 

Når USA og GB til slutt  aksjonerte alene i 03, med et omstridt mandat, ble vanskene etterpå brukt som argument mot aksjon over hodet. Men et klart FN-mandat ville ha svekket terrorens slagkraft, i det minste psykologisk. Kritikerne gjorde en bjørnetjeneste  da de gikk mot FN-aksjon i Irak.   

 

Da er det bedre å lytte til humanisten og dikteren Henrik Wergeland. Også han skriver om vår øy-nabo i vest, 100 år før de avgjørende luftslag over  Storbritannia i 1940, enda lenger før den nye terrorismen. Han ser de solbelyste klippene ved Dover, "Englands grunnvoll sterk": "Frihet har sitt forsvarsverk, midt i havet funnen." 

(Note: Sitatene er fra diktet "Englands tilsynekomst", i syklusen  "Den Engelske Lods", 1844.) 

  

Med hilsen,

  

Edvard Dæhlin

statsviter,

 Oslo

 

24.7.2005Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO