www.takeapen.org 09/12/2019 18:01:27
  _search_NORW
Click to send this page to a colleague_send_to_a_friend_NORW
Click to print this page_print_page_NORW

Vi trenger Israel, ikke Gaarder

 Av Edvard Daehlin, Info-Midtøsten  AFTENPOSTEN  08.08.06
 
 Jostein Gaarder er en filosof- forfatter med store salgstall. Han sier pompøst: "Vi anerkjenner ikke lenger staten Israel." Hvem er "vi"? Gaarder har solgt titusener av sine bøker til søkende ungpiker i mange land. Slikt fører lett til stormannsgalskap.
 
 Filosofer kan lære oss logisk argumentasjon. Men Gaarder forkludrer begrepet "anerkjennelse" av en stat, som har en bestemt juridisk og diplomatisk betydning. Han kjenner ikke det folkerettslige grunnlaget for den moderne israelske statsdannelse:
 
 - FNs vedtak i november 1947, delingsplanen, som de jødiske myndigheter aksepterte, og som også ga palestinerne en stat.
 
 - Grensene etter våpenhvilen i 1949. Grensene var et resultat av frontene etter den angrepskrigen de arabiske land og palestinerne begynte for fullt
 i mai 1948.
 
 Plikt til anerkjennelse.
 
 Så fulgte FN-medlemskap og verdenssamfunnets anerkjennelse. Dermed har enkeltstatene en plikt til anerkjennelse. Israel ble altså skapt ved FN-vedtak, ikke ved erobring. Gaarder tror visstnok det er mulig å gå tilbake til grensene før krigen 1948/49. Men til og med Arafat resignerte her. Grensene fra høsten 1967 var også et resultat av arabernes aggresjon våren 1967. Vi antar ettertiden vil vise at Israel gikk relativt forsiktig frem overfor Libanon, tross de utålelige sivile tap nå. Våre allierte USA og EU-landene hadde bombet Hizballah-områdene langt kraftigere, kanskje "flatt", etter en lignende aggresjon mot eget territorium. Dersom Hizballah likevel ikke blir nøytralisert, vil Israel også bli kritisert pga. det.
 
 Glir mellom begrepene.
 
 Gaarder glir mellom begrepene "Israel", "israelere" og "jøder". Han beskylder dagens Israel for "deportasjon av hele folkegrupper", en beskyldning så grov at den ikke engang fremsettes av Hizballah og Iran.
 Dessverre har det liten hensikt å politianmelde Gaarder for rasistiske, hatefulle ytringer etter straffelovens § 135 a. I 2002 frikjente Høyesterett til og med en nynazist for å ha sagt offentlig blant annet at jødene "hver dag plyndrer vårt folk".
  
 Gaarders "anstendige jødehat" er farligere. Pressens Faglige Utvalg bryr seg nok heller ikke. Copyright © 2001-2010 TAKE-A-PEN. All Rights Reserved. Created by Catom web design | SEO